Rashmi de Lusenet

 

Contact: R.deLusenet@yulius.nl, T 088-4056950
Functie: ROM coördinator/ Bureau Research coördinator
Locatie: Yulius Academie
Bij Yulius sinds: juli 2018

 

Na het behalen van haar hbo-diploma MWD (Maatschappelijk Werk en Dienstverlening) is Rashmi gaan werken in de jeugdzorg . Vervolgens heeft zij aan de Universiteit Utrecht de master Orthopedagogiek gevolgd. In september 2017 is Rashmi terecht gekomen bij de Yulius Academie voor haar masterstage. Gedurende haar stage op het Milestone onderzoek heeft zij zich bezig gehouden met de dataverzameling. Mede hierdoor is haar interesse in het wetenschappelijk onderzoek verder toegenomen.

In juni 2018 heeft  Rashmi haar masterdiploma Orthopedagogiek behaald en is zij sinds juli 2018 als ROM coördinator verbonden aan de Yulius Academie en is zij tevens coördinator van Bureau Research.

 

Wetenschappelijke interesse:
Adaptieve en maladaptieve ontwikkeling van kinderen en adolescenten, eetstoornissen, depressie,  autisme en ROM.

 

Vaardigheden:
Statistiek, dataverzameling en interviewen.

Discipline: 
ROM & Bureau Research coördinator