Andrea Spruijt

 

Contact: A.Spruijt@yulius.nl, T: 06-18728539
Functie: Senior onderzoeker
Locatie: Yulius Academie
Bij Yulius sinds: mei 2018

 

Aan de Universiteit Leiden heeft Andrea de opleiding Orthopedagogiek gevolgd. Vervolgens heeft zij in 2012 de Research Master ‘Developmental Psychopathology in Education and Child Studies’ afgerond. In 2013 is Andrea gestart met haar promotieonderzoek. Als promovendus werkte zij aan het onderzoeksproject ‘Talentenkracht’. Dit onderzoeksproject richtte zich op de ontwikkeling van wetenschappelijke en technologische vaardigheden bij kinderen van 4 tot en met 8 jaar. Gedurende het onderzoeksproject focuste Andrea zich vooral op de ouder-kindinteractie, neurocognitie en sociale vaardigheden.

Sinds mei 2018 is Andrea als senior onderzoeker werkzaam bij de Yulius Academie. Binnen de Yulius Academie is zij betrokken bij het project ‘Zinnige Zorg’. Tevens houdt zij zich bezig met het opzetten van e-learning voor docenten in het speciaal onderwijs.

 

Wetenschappelijke interesse:
Interventieonderzoek, ouder-kindrelatie, ontwikkelingsstoornissen, neurocognitieve ontwikkeling en sociale ontwikkeling.

 

Vaardigheden:
SPSS, R, schrijven, projectmanagement en coderen van interacties.

 

Lopende projecten:

  • Zinnige Zorg
  • Speciaal onderwijs (e-learning voor docenten)

Publicaties:

Dekker M.C., Ziermans T.B., Spruijt A.M. & Swaab-Barneveld J.T. (2015), Aan talent werken doe je samen, Didactief 45(6): 16.

 

Dekker M.C., Ziermans T.B., Spruijt A.M. & Swaab J.T. (2017), Cognitive, Parent and Teacher Rating Measures of Executive Functioning: Shared and Unique Influences on School Achievement, Frontiers in Psychology 8: e48.

 

Spruijt A.M., Dekker M.C., Ziermans T. B. & Swaab H. (2018), Attentional control and executive functioning in school-aged children: Linking self-regulation and parenting strategies, Journal of Experimental Child Psychology 166: 340-359

Discipline: 
Senior Onderzoeker