Volwassenenpsychiatrie

 

Bij het onderzoek binnen de aandachtsgebieden Volwassenenpsychiatrie van Yulius richt de Yulius Academie zich primair op de kwaliteit van diagnostiek en op de kwaliteit en effectiviteit van behandeling bij volwassen patiënten. Dat doen we op kleine schaal zelf in de vorm van behandelevaluatief onderzoek en daarnaast zoeken we zoveel mogelijk aansluiting bij het Epidemiological and Social-Psychiatric Research institute (ESPRi) en bij landelijke ontwikkelingen zoals die van het Psychose-consortium. 

 

Doel

Hoofddoel is het krijgen van meer kennis over het ontstaan en beloop van psychiatrische aandoeningen en over de effectiviteit van behandelprogramma’s en medicatie. Hierbij richten we ons zowel op uitkomsten zoals klachtenafname, als op variabelen die het behandelproces beïnvloeden. Hiermee kunnen we de kwaliteit van zorg verhogen.

 

Wat hebben we gedaan
De afgelopen jaren deed Yulius onder meer mee aan onderzoek naar psychotherapeutische interventies bij psychotische stoornissen en naar collaborative care (zorg in samenwerking) bij bipolaire stoornis en depressies. Ook publiceerden we casuïstiek en beschouwende artikelen. Zo zijn er behandelevaluatieve studies uitgevoerd naar de opbrengst van medicatiereviews in afdelingen voor langdurig verblijfstagering van psychiatrische ziekten, naar Intensive Home Treatment (IHT) en een wijkonderzoek rondom Beschermd wonen. Ook hebben we geprobeerd een bijdrage te leveren aan een beter en vooral meer overzicht biedend elektronisch patiëntendossier. Bekijk ook de onderzoeksposter hiervan.

 

Welk onderzoek loopt nu?
Het onderzoek naar volwassenenpsychiatrie binnen Yulius richt zich op dit moment op de volgende onderwerpen:

  • Prednisolon bij vroege psychosen

  • Validatie-onderzoek naar vragenlijsten over zelfbeschadigend gedrag en het gevoel erbij te horen

  • De genetische aanleg voor clozapine-respons bij schizofrenie

  • Illness Management and Recovery (IMR)

  • Vermindering van dwangopnames