Trauma, Hechting & Gezinnen

 

Het gezin waarin een kind opgroeit is de belangrijkste context waar het de eerste ervaringen op doet. Problemen in de gezinssituatie of problemen tussen opvoeder en kind, kunnen een optimale ontwikkeling in de weg staan.

 

Hechtingsstijl
Van jongs af aan zoeken kinderen nabijheid bij een vertrouwde verzorger in tijden van stress en in stressvrije omstandigheden gebruiken ze deze veilige basis om de wereld vanuit te ontdekken. Het patroon dat zich ontwikkelt tussen verzorger en kind in het nabijheid zoeken en ontdekken noemen we een gehechtheidsrelatie. Deze relatie kan zowel veilig als onveilig zijn afhankelijk van de beschikbaarheid en reacties van de verzorger. Als een kind een erg onvoorspelbare en inconsistente omgang met de opvoeder heeft gehad, is het niet in staat een patroon van gedragingen te ontwikkelen op het gedrag van de opvoeder. In dat geval spreken we van een gedesorganiseerde gehechtheid. Zogenaamde 'hechtingstrauma’s' kunnen hier een rol in spelen. Een kind dat onveilig of gedesorganiseerd gehecht is, heeft een grotere kans om psychopathologie te ontwikkelen. Het kind heeft dan bijvoorbeeld problemen met het reguleren van de eigen emoties, een laag gevoel van eigenwaarde of problemen in het aangaan van contacten of relaties met belangrijke anderen.

Trauma, Hechting & Gezinnen
Het onderzoeksprogramma ‘Trauma, Hechting & Gezinnen’ omvat onderzoeken die zich richten op de hechting tussen opvoeder en kind en daarnaast op de primaire opvoedingscontext: het gezin. Binnen het onderzoeksprogramma ligt de nadruk op het doen van toegepast onderzoek. Er wordt onderzoek gedaan naar  de onderliggende processen die een rol spelen bij mishandeling. Daarnaast is er onderzoek dat zich richt zich op het testen van een nieuwe behandeling voor kinderen in pleegzorg. Tot slot wordt onderzoek gedaan naar de werkzame factoren binnen behandeling van gezinnen.

Samenwerking
Binnen de onderzoekslijn ‘Trauma, Hechting & Gezinnen’ is ConsenseP opgericht; een samenwerkingsverband tussen verschillende pleegzorginstellingen en wetenschappelijke instellingen op het gebied van trauma, hechting en pleegzorg. Binnen dit netwerk worden wetenschappelijke initiatieven ingebed en is ruimte voor expertise-uitwisseling.