Onderwijs & Psychiatrie

 

Leerlingen met een psychiatrische stoornis hebben naast emotionele en gedragsproblemen ook vaak last van leerproblemen en sociale problemen. Hierdoor lopen ze het risico op verschillende moeilijkheden in de toekomst. Goed onderwijs aan deze groep kinderen is dan ook erg belangrijk om hun kansen in de toekomst te verbeteren. Echter, leerlingen met dergelijke problemen hebben het in de onderwijssituatie niet altijd makkelijk.

 

Onderzoeksprogramma Onderwijs & Psychiatrie
Binnen het onderzoeksprogramma Onderwijs & Psychiatrie wordt onderzoek gedaan naar leerlingen met psychiatrische problematiek in het onderwijs. Leerlingen met psychiatrische problemen kunnen zowel binnen het regulier onderwijs, als binnen het speciaal onderwijs terecht. In het onderzoek richten we ons op hoe de leerling in de onderwijsomgeving functioneert en welke factoren het gedrag beïnvloeden. Daarbij kijken we zowel naar wat maakt dat kinderen zich veilig en goed voelen op school, als naar de problemen die ze ervaren. Dit gebeurt o.a. door middel van Virtual Reality.

 

Leerkrachten
De problemen van leerlingen met psychiatrische problemen doen een groot beroep op de vaardigheden van de leerkracht. Omdat de leerkracht een zeer belangrijke rol vervult in het creëren van een goede onderwijscontext voor zorgleerlingen, wordt binnen dit onderzoeksprogramma ook aandacht besteed aan hoe de interactie tussen leerkracht en leerling verbeterd kan worden. We toetsen in o.a. grote gerandomiseerde trials in hoeverre het lukt om met specifieke schoolinterventies, zoals 'Taakspel', ‘Multi-Method Coaching’ of ‘VIPP-School’, deze interacties en daarmee het onderwijs aan deze leerlingen te verbeteren.