Autisme

 

Het onderzoeksprogramma autisme richt zich op de diagnostiek, behandeling en onderliggende mechanismen van autisme(spectrumstoornissen) met als uiteindelijk doel het bevorderen van de zorg voor mensen met autisme.

 

Diagnostiek van autisme
Wij voeren onderzoek uit naar manieren om deze ontwikkelingsstoornis eerder te herkennen en beter vast te stellen. Zo testen wij vragenlijsten die bedoeld zijn om kinderen met autisme zo tijdig mogelijk te herkennen. Ook trainen wij clinici in gestandaardiseerde methodes voor diagnostiek en implementeren deze methodes in de dagelijkse klinische praktijk om verder te bestuderen.

 

Kenmerken van autisme
Wij kijken naar diverse kenmerken die vaak samen met autisme voorkomen, zoals sensorische gevoeligheid, angst, gedragsproblemen, denkproblemen en psychoseksuele problemen. Bovendien onderzoeken wij niet alleen de problemen, maar ook de sterke kanten en talenten van iemand met autisme.  De kenmerken worden gedurende een langere periode onderzocht, zodat het ontwikkelingsbeloop bepaald kan worden en welke factoren een prognose kunnen voorspellen.

 

Behandeling van autisme
Binnen de onderzoekslijn autisme wordt in kaart gebracht of behandelingen gewenste effect hebben. Wij onderzoeken wat het zorggebruik is binnen gezinnen met een kind met autisme. Tevens onderzoeken wij wat de verandering in problemen en vaardigheden is na afloop van de reguliere behandeling binnen Yulius Autisme. Ook wordt de effectiviteit van een specifieke training getoetst namelijk de Ik Puber Training. De komende jaren richten wij ons op het onderzoeken van de (kosten-)effectiviteit van nog meer specifieke bestaande en innovatieve begeleidingsprogramma’s voor autisme.


Invloedrijke processen

Binnen dit onderzoeksprogramma gaat de aandacht ook uit naar mogelijke onderliggende processen die van invloed op autisme kunnen zijn. Zo wordt een inventarisatie van de kenmerken van ouders, broertjes en zusjes gemaakt. Ook worden biologische, gezins- en opvoedingsfactoren onderzocht. Verder bestuderen wij de aandachtsprocessen van jongeren met autisme en onderzoeken de relatie met sociale stressgevoeligheid. De komende jaren richten wij ons op hoe biologische processen de uitkomst van de behandeling bepalen en of deze processen zelf veranderen door de behandeling.