Thin Bizzy

Video: 
 
De Yulius Academie heeft een interventie ontwikkeld die zich richt op jongadolescenten (10-16 jaar) met ADHD en overgewicht. Uit recent onderzoek is gebleken dat jongeren met ADHD een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van overgewicht (Curtin, Bandini, Perrin et al., 2005). Door de moeilijkheden met concentreren en plannen, is het voor deze jongeren mogelijk lastig om zich te houden aan een gezond eetpatroon. Ook besteden zij minder aandacht aan hun hongergevoel en komt het vaker voor dat ze eten wanneer ze niet geprikkeld worden (Cortese, Bernardina & Mouren, 2007).
 
In de klinische praktijk wordt er echter weinig aandacht besteed aan jongeren met ADHD en overgewicht, vanwege de gangbare veronderstelling dat jongeren met ADHD fysiek gezien actiever zijn dan jongeren zonder deze ontwikkelingsstoornis. Hierdoor is het behandelaanbod voor jongeren met ADHD en overgewicht schaars en niet passend bij de behoeften van deze doelgroep.
 
In dit onderzoek is een multimodale (gecombineerde) behandeling ontwikkeld, waarmee zowel het overgewicht als de ADHD-klachten behandeld worden. Gedurende 12 weken sporten de jongadolescenten onder begeleiding van een coach, die supervisie krijgt van een kinderfysiotherapeut. Tevens volgen zij een dieet. De deelnemers krijgen thuisbegeleiding aangeboden met betrekking tot het bevorderen van een gezonde leefstijl, om generalistatie van de nieuwe vaardigheden naar het dagelijkse leven van de jongere te bewerkstelligen. Daarnaast ontvangen de jongeren ook behandeling voor hun ADHD van hun eigen behandelaar, in vorm van medicatie of gedragstherapie. In het onderzoek is sprake van een wachtlijstconditie (12 weken), waarbij de jongeren treatment as usual krijgen. 
 
Yulius onderzoekt of deze gecombineerde behandeling deze groep jongeren in de toekomst beter kan helpen, zodat ze beter in hun vel komen te zitten en minder risico lopen op het ontwikkelen van gezondheidsproblemen. Het doel van het behandelprogramma is dat de jongere zich na afloop beter voelt, is afgevallen en voldoende vaardigheden en kennis heeft om gezonde keuzes te maken.
 

 

 

De dataverzameling is inmiddels afgerond. De resultaten worden momenteel geanalyseerd. Binnenkort volgt het eindresultaat in de vorm van een publicatie. Een voorproefje van de positieve resultaten is in dit artikel te lezen.