Neuropsychiatrie

 

Neuropsychiatrie betreft de ziektebeelden waarbij er een stoornis bestaat tussen hersenfuncties en het gedrag. Epidemiologie, diagnostiek en behandeling van neuropsychiatrische stoornissen zijn belangrijke elementen waarnaar de Yulius Academie wetenschappelijk onderzoek doet.

 

Neuropsychiatrie
Het onderzoeksprogramma dat wij hanteren voor neuropsychiatrie richt zich zowel op fundamenteel als toegepast onderzoek. Binnen het wetenschappelijke onderzoek worden verschillende methoden gebruikt, uiteenlopend van literatuuronderzoek tot het doen van onderzoek naar interventies of het uitvoeren van vragenlijstonderzoek. Naast experimenteel onderzoek, vindt registratie van hersenactiviteit plaats middels EEG.

 

Samenwerking
Het is belangrijk om de onderzoeksbevindingen te implementeren in de klinische praktijk, zoals de polikliniek ADHD van Yulius, zodat de geestelijke gezondheidszorg geoptimaliseerd kan worden. Binnen dit onderzoeksprogramma is er samenwerking met diverse universiteiten, landelijke kenniscentra, GGZ instellingen en vrijgevestigde kinderartspraktijken.

 

De voornaamste onderzoeksthema’s binnen het onderzoeksprogramma neuropsychiatrie zijn:

  • ADHD
  • Tic stoornissen (gilles de la tourette)