Positief Opvoeden Bij Pleegzorg

 

Kinderen die in pleeggezinnen komen hebben vaak een moeilijke start gehad in hun leven. Het is voor deze kinderen dan ook niet makkelijk nieuwe volwassenen (pleegouders) te durven vertrouwen; dit moeten ze vaak (deels) opnieuw leren. Om pleegouders te ondersteunen bij het interpreteren van de signalen van hun kind en te helpen een goede relatie met hun pleegkind op te bouwen, zijn verschillende vormen van begeleiding ontwikkeld voor pleeggezinnen. De Universiteit Leiden en de Yulius Academie onderzoeken deze vormen van begeleiding.

 

Het onderzoek
Aan het onderzoek naar Positief opvoeden bij pleegzorg hebben 60 pleeggezinnen meegedaan, met een pleegkind tussen de 1 en 6 jaar oud. De helft van de gezinnen volgde een interventie met videofeedback (Videofeedback Intervention to promote Positive Parenting – Foster Care), de andere helft van de gezinnen kreeg telefonische adviesgesprekken. In de loop van 2019 worden de eerste resultaten naar het effect van de interventie verwacht.  

De studie ‘Positief opvoeden bij pleegzorg’ is uitgevoerd door de Universiteit Leiden en de Yulius Academie, met medewerking van de volgende pleegzorgorganisaties: Horizon, Youké, Elker, Jeugdhulp Friesland, Kompaan en de Bocht, Yorneo, Leger des Heils, Parlan en Oosterpoort. 

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met Nikita Schoemaker: n.k.schoemaker@fsw.leidenuniv.nl