Over PowerCoaching

Wat is ADHD?

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is een ontwikkelingsstoornis die wordt gekenmerkt door aandachtstekort, hyperactiviteit en impulsiviteit. De ernst en de mate van de kenmerken verschillen per jongere, net als de gebieden waarop jongeren moeilijkheden ervaren. Naarmate jongeren ouder worden, wordt steeds meer zelfstandigheid en zelfredzaamheid van hen verwacht. ADHD heeft een storende werking in dit proces. Het is daarom belangrijk dat jongeren met ADHD ondersteuning krijgen in de ontwikkeling naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

 

ADHD in de pubertijd

De puberteit staat in het teken van de behoefte aan autonomie. Jongeren willen zich losmaken van hun ouders en hun eigen identiteit verder ontwikkelen. Deze ontwikkeling gaat vaak gepaard met conflicten tussen de jongere en zijn of haar ouders, leerkrachten en andere leidinggevenden. Bovendien groeit de onzekerheid over de eigen identiteit en de houding ten opzichte van leeftijdsgenoten. De puberteit is dan ook een turbulente tijd in het leven van veel jongeren.

 

Uit onderzoek komt naar voren dat de aanwezigheid van psychiatrische problematiek, zoals ADHD, de puberteit lastiger maakt. Zo lopen jongeren met ADHD meer risico op het ontwikkelen van gedrags- en emotionele problemen. Dit komt onder andere door hun impulsieve manier van denken en beslissingen nemen. Daarnaast kunnen de gebrekkige aandachts- en planningsfuncties leiden tot meer problemen op de middelbare school.

 

PowerCoaching

Uit wetenschappelijk onderzoek en de klinische praktijk bleek er een behoefte te zijn aan een interventie die de verschillende probleemgebieden van jongeren met ADHD aanpakt. Momenteel zijn er voor deze jongeren nog weinig bewezen effectieve gedragstherapeutische interventies beschikbaar. Daarnaast hebben zij vaak moeite met het afronden van een training of behandelprogramma. Coaching kan jongeren met ADHD helpen bij het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn om succesvol volwassen te worden. Ook kan het hun motivatie bevorderen om het programma vol te houden.

 

PowerCoaching bestaat uit acht thema’s die gebaseerd zijn op gebieden waarop veel jongeren met ADHD problemen ervaren. Deze thema’s zijn:

 

Psycho-educatie

Leren wat ADHD is en wat het voor de jongeren zelf betekent

 

Plannen en Organiseren

Het leren van plannings- en organisatievaardigheden

 

School en Studie

Het leren van geheugen- en leerstrategieën

 

Zelfbeeld

Inzicht krijgen in het eigen zelfbeeld en het leren beïnvloeden van het eigen zelfbeeld

 

Emotieregulatie

Het bewust worden van, omgaan met en het leren beheersen van emoties

 

Relaties

Bewust worden van verschillende relaties en deze leren te behouden en te onderhouden. Het leren aangeven van persoonlijke grenzen

 

Risico’s en Controle

Leren om meer zelfcontrole toe te passen in risicovolle situaties

 

Leefstijl

Leren om een gezondere leefstijl te hanteren op het gebied van slaap, voeding, sport, verzorging en financiën

 

PowerCoaching onderscheidt zich van andere trainingen door gebruik te maken van een combinatie van Cognitieve Gedragstherapie en coaching. Ook biedt PowerCoaching de mogelijkheid om de inhoud af te stemmen op het niveau en de behoefte van de jongere. Door het stellen van vragen, het doen van oefeningen en het oplossen van problemen, leert een jongere het verband te leggen tussen langetermijndoelen en het gedrag dat nodig is om deze doelen te bereiken. Daarnaast wordt actief ingespeeld op de belevingswereld van de jongeren om ze gemotiveerd te houden, o.a. met behulp van introductiefilmpjes.

 

Powercoaching heeft als doel om de zelfstandigheid van de jongere te vergroten zodat deze minder afhankelijk wordt van hulp en aanwijzingen van anderen. Dat gebeurt door de jongere sterker (empowerment), zelfstandiger en gemotiveerder te maken. Als jongeren efficiënt en passend kunnen handelen, zijn ze beter in staat om problemen die op hun pad komen, het hoofd te bieden.