Yulius Academie

 

De Yulius Academie is onderdeel van Yulius en houdt zich bezig met de professionalisering van het GGZ hulpverlenings- en onderwijsaanbod binnen de organisatie. De Academie heeft als doel het hulpverleningsaanbod in de geestelijke gezondheidszorg te optimaliseren en medewerkers te professionaliseren. Dit doet de Yulius Academie door te werken aan:

•  Wetenschappelijk onderzoek

•  Innovatieve projecten

•  Ontwikkeling van opleidingen  

 

Wetenschappelijk onderzoek

De Yulius Academie voert wetenschappelijk onderzoek uit met betrekking tot actuele thema’s binnen de geestelijke gezondheidszorg en het speciaal (voortgezet) onderwijs. De Yulius Academie legt hierbij een verbinding tussen de klinische praktijk en de psychiatrische wetenschap.

 

Innovatieve projecten

Daarnaast initieert en begeleidt de Yulius Academie innovatieve projecten binnen Yulius gericht op de inhoudelijke ontwikkeling  in het primaire proces van geestelijke gezondsheidszorg en speciaal (voortgezet) onderwijs. Voor deze innovatieve projecten zoekt de Yulius Academie subsidies en fondsen van belanghebbende partijen, waaronder de overheid en overige organisaties.

 

Ontwikkeling van opleidingen

De Yulius Academie betrekt de medewerkers van Yulius intensief bij de onderzoeksprogramma's. Verder biedt de Yulius Academie de medewerkers van Yulius de mogelijkheid om zich door begeleiding bij wetenschappelijke promoties en scripties verder te ontwikkelen. Op gebied van opleidingen ondersteunt de Yulius Academie de opleiders van Yulius voor de A-, P- en V-opleidingen. De Academie begeleidt ook de ontwikkeling en kwaliteit van nascholing en deskundigheidsbevordering van Yulius- medewerkers.

 

Samenwerking

De Yulius Academie werkt intensief samen met landelijke erkende kenniscentra en universiteiten. De Yulius Academie is met het Erasmus Medisch Centrum, kinder- en jeugdpsychiatrie en volwassenenpsychiatrie, een structureel samenwerkingsverband aangegaan om excellent wetenschappelijk onderzoek en zorginnovatieve projecten in de regio Zuid- en Zuidwest-Nederland te bevorderen.

 

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de Yulius Academie in het algemeen of over haar activiteiten? Neem dan contact op via telefoonnummer 088 40 56 955 of via e-mailadres secretariaatyuliusacademie@yulius.nl.

 

Klik hier om naar de website van Yulius te gaan.