A-Opleiding

De A-opleiding biedt een breed scala aan opleidingsplaatsen aan. Yulius biedt dynamische werkplekken en een prettige werksfeer met volop ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Er is veel aandacht voor een goede balans tussen werk en privé.

 

Kinder- en jeugdpsychiatrie

Nadat artsen in opleiding tot psychiater (AIOS) de basisopleiding van 2,5 jaar voltooid hebben, kunnen zij zich gedurende twee jaar verder bekwamen tot kinder-en jeugdpsychiater. In die twee jaar worden drie a vier stages doorlopen en daarbij maakt de AIOS diepgaand kennis met alle leeftijdsfasen (kinderen en adolescenten), met verschillende settingen (ambulant, deeltijd en kliniek) en in het laatste jaar heeft men ook de mogelijkheid tot verdergaande specialisatie binnen de kinder-en jeugdpsychiatrie (autisme, gezinspsychiatrie, LVG). Tot de verplichte onderdelen behoren de klinische, poliklinische en spoedeisende kinder-en jeugdpsychiatrie en de consultatieve (of liaison) kinderpsychiatrie in het Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht. Het opleidingstraject wordt in goed overleg met de AIOS vastgesteld. Daarbij wordt binnen de grenzen van wat mogelijk is, rekening gehouden met speciale interesses en wensen tot specialisatie.

 

Onderwijs

Het onderwijs binnen de kinder-en jeugdpsychiatrie wordt samen met een aantal andere instellingen in Zuid-Holland vorm gegeven. De samenwerkende instellingen voor het onderwijs kinder-en jeugdpsychiatrie zijn: Erasmus MC-Sophia Rotterdam, De Jutters Den Haag, Curium Leiden, GGZ Breburg Breda en Yulius Dordrecht. Het onderwijs vindt op donderdagen plaats in het Erasmus MC. Naast dit gezamenlijke regionale onderwijs vindt er twee keer per jaar landelijk onderwijs plaats voor alle Nederlandse AIOS kinder-en jeugdpsychiatrie en er wordt ook een locaal onderwijsprogramma aangeboden tweewekelijks op vrijdagochtenden. Bij het vrijdagochtend-onderwijs worden kinderen onderzocht en gediagnosticeerd met behulp van one-way screen en live supervisie.

 

Meer informatie

De AIOS die bij Yulius de opleiding gaan volgen, worden aangesteld conform de CAO voor assistenten in opleiding (AIOS). Aanvullend heeft Yulius een scholingsbudget voor AIOS voor (internationaal) congresbezoek. Jaarlijks heeft Yulius twee opleidingsplaatsen voor het aandachtsgebied kinder-en jeugdpsychiatrie beschikbaar. Voor AIOS uit de basisopleiding van Yulius is er een naadloze overgang naar het aandachtsgebied en voor AIOS die uit een andere basisopleiding psychiatrie komen, vindt een sollicitatiegesprek plaats met de opleider aandachtsgebied. Voor meer informatie over deze opleiding kunt u contact opnemen met het opleidingssecretariaat via telefoonnummer 088 40 54 551 of via e-mailadres A.ijff@yulius.nl.  

 

Solliciteren

U kunt uw brief richten aan:

 

Yulius

t.a.v. dhr. dr. M.L.J.M. Eussen

Postbus 753 3300 AT Dordrecht

T 088 40 51 000

E M.Eussen@yulius.nl