Irma de Hoop

 

Contact: i.dehoop@Yulius.nl, T 06 22889912

Functie: Verpleegkundig specialist GGZ,  VS Opleider

Locatie: Spuiboulevard, Dordrecht

Bij Yulius sinds: 2010

 

 

Na haar opleiding tot verpleegkundige heeft Irma de Hoop gewerkt op een afdeling voor deeltijdbehandeling en opname voor volwassenen. Eerst als verpleegkundige, later als hoofd van de afdeling. In 2007 begon Irma met de opleiding tot verpleegkundig specialist bij De Grote Rivieren. Tijdens haar opleiding heeft zij het drang- en dwangproject opgezet en geleid. Irma heeft onderzoek gedaan naar het verband tussen bejegening van verpleegkundigen en boosheid en agressie bij psychotische mensen. Naast haar werk als opleider werkt Irma als klinisch behandelaar op een afdeling voor vervolgbehandeling van psychotische mensen en is zij projectleider van het drang- en dwangproject.

 

Specifieke interesse:

Rehabilitatie en  zelfmanagement, bejegening en agressie bij volwassen mensen met een psychotische stoornis.

 

Lopende projecten:

  • Ontwerpen en opzetten van een zelfmanagementprogramma voor mensen met een psychotische stoornis
  • Drang- en dwangproject
  • Zorgpad schizofrenie.

 

Publicaties:

De menselijke maat, de kunst van het aansluiten bij de belevingswereld van psychotische mensen, 2010, Praxis 2010, Lecturis, Eindhoven

 

De angst geïsoleerd, separeerarm verplegen in een angstcultuur, 2008, Drang – en dwangcongres cliëntenplatform GGZ, congresbijlage

 

Exchanging workplaces, 2008, In book of proceedings Violence in clinical health care (2008), Oud-Connecting, Amsterdam

 

Verder:

Naast haar werk als opleider en behandelaar, is Irma jurylid Johannes van Duurenprijs. Dit is een prijs die uitgereikt wordt aan verpleegkundigen voor innovaties op drang- en dwanggebied. Ook is zij mede-oprichtser en lid van een kenniskring met betrekking tot onvrijwillige zorg, de Fré Dommisse groep.

Discipline: 
Verpleegkundig specialist GGZ, Opleider