Gunnar Faber

 

Contact: g.faber@yulius.nl

Functie: psychiater, opleider

Locatie: Hellingen

Bij Yulius sinds: 1993

 

 

Gunnar Faber werkt vanaf 1993 bij De Grote Rivieren (thans Yulius), eerst als beleidspsychiater en vanaf 2001 als waarnemend-, plaatsvervangend- en nu gewoon opleider.

Hij deed farmacotherapie-onderzoek (fase II, II en IV) en begon met het MESIFOS/NIFOS (medication strategies in first onset schizophrenia/neurocognition in first onset schizophrenia) onderzoek in samenwerking met de Universiteit van Groningen in 2001.

In 2011 promoveerde hij op een onderzoek naar de uitkomst van eerste psychosen en de relatie met neurocognitie, antipsychotica en cannabis.

 

Wetenschappelijke interesse:

Eerste psychose, schizofrenie, neurocognitie, farmacotherapie, cannabis.

 

Lopende projecten:

  • Phamous: onderzoek naar de relatie tussen farmacotherapie en somatiek
  • GROUP: het wetenschappelijke doel van het Geestkracht psychoseprogramma is onderzoek naar de kwetsbaarheidfactoren en de beschermende factoren voor i) het ontwikkelen van een psychotische stoornis en ii) de variatie in het beloop van de stoornis.

 

Recente publicaties:

Faber G, Smid HGOM, Van Gool AR, Wunderink L, Wiersma D, van den Bosch RJ. Neurocognition and recovery in first episode psychosis. Psychiatry Res 2011 Jun 30;188 (1):1-6. Epub 2010 Nov 30.

 

Faber G, Van Gool AR, Smid HGOM, Wiersma D, van den Bosch RJ. Typische en atypische antipsychotica bij patiënten met schizofrenie: is er verschil in invloed op neurocognitie? Tijdschr Psychiatr 2011;53(2):107-117.

 

Faber G, Smid HGOM, Van Gool AR, Wiersma D, van Den Bosch RJ. The effects of guided discontinuation of antipsychotics on neurocognition in first onset psychosis. Eur Psychiatry Epub 2011 May 9. doi:10.1016/j.eurpsy.2011.02.003

 

Faber G, Smid HGOM, Van Gool AR, Wunderink L, van den Bosch RJ, Wiersma D. Continued cannabis use and outcome in first episode psychosis. J Clin Psychiatry, Epub 2012 feb 21

 

Mulder M, van der Gaag M, Bruggeman R, Cahn W, Delespaul PAE, Dries P, Faber G, de Haan L, vander heijden FMMA, Kempen RW, Mogendorff ESG, Slooff C, Sytema S, Wiersma D, Wunderink L, van Os J. Routine outcome monitoring voor patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen; een consensusdocument. Tijdschr Psychiatr 2010;52(3):169-179.

 

Verder:

Binnen Yulius is Gunnar voorzitter van de geneesmiddelencommssie.

Gunnar is lid van de commissie bij- en nascholing (ABNA) van de NVvP en voorzitter van de commissie ter registratie van de interne aantekening (CRIA) van de NVvP. Tevens is hij lid van de nationale remissie werkgroep (NRW)

 

Discipline: 
psychiater, A-opleider psychiatrie