Dr. Esther van der Vegt

 

Contact: e.vandervegt@yulius.nl, T 088 40 56 950; 088 40 56 190

Functie: Wetenschappelijk Onderzoeker; Gezondheidszorgpsycholoog

Locatie:  Yulius Academie

Bij Yulius sinds: 2009

 

Na haar studies Gezondheidswetenschappen (Afstudeerrichting: Geestelijke Gezondheidkunde) en Psychologie (Afstudeerrichting: Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie, heeft de loopbaan van Esther van der Vegt zich gekenmerkt door werkzaamheden op zowel praktisch als op wetenschappelijk gebied. In de praktijk is zij binnen diverse instellingen en (poli)klinische afdelingen als psycholoog werkzaam geweest met kinderen en jongeren met uiteenlopende psychologische en psychiatrische problematiek en hun ouders. Deze werkzaamheden heeft zij gecombineerd met een promotie in de kinder- en jeugdpsychiatrie aan het Erasmus MC (dissertatie: ‘The impact of early childhood adversities: A study of international adoptees’), met verschillende wetenschappelijke publicaties als gevolg. Ook is zij als universitair docent werkzaam geweest aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Momenteel is zij werkzaam als gezondheidszorgpsycholoog bij een klinische behandelgroep voor jongeren met een autismespectrumstoornis van Yulius Autisme en als wetenschappelijk onderzoeker bij de Yulius Academie, waarbij innovatie en onderzoek op het gebied van psychoseksuele en puberteitsontwikkeling van mensen met een autismespectrumstoornis een belangrijke plaats inneemt.

 

Wetenschappelijke interesse: 

 

Autismespectrumstoornissen, psychoseksualiteit, (psychologische en psychiatrische) gevolgen van vroege kindermishandeling.

 

Lopende projecten:     

•    De Ik Puber-training: psychoseksuele ontwikkeling bij adolescenten met een autismespectrumstoornis.

•    Het Ik Puber onderzoek: verkennend onderzoek en Randomised Controlled Trial gericht op het bestuderen van de effecten van de Ik Puber-training.

•    Doorontwikkeling van de Ik Puber-training (internationaal; verbreding van doelgroep).

 

Publicaties:

 

Artikelen Internationaal:

Van der Vegt, E.J.M., Van der Ende, J., Huizink, A.C., Verhulst, F.C., & Tiemeier (2010). Childhood adversity modifies the relationship between anxiety disorders and cortisol secretion. Biological Psychiatry: 68(11): 1048-54.

 

Van der Vegt, E.J.M., Oostra, B.A., Ariás-Vasquez, A., Van der Ende, J., Verhulst, F.C., & Tiemeier, H.(2009). High activity of Monoamine Oxidase A is associated with externalizing problems in both maltreated and non-maltreated adoptees. Psychiatric Genetics: 19(4): 209-211.

 

Van der Vegt, E.J.M., Tieman, W., Van der Ende, J., Ferdinand, R.F., Verhulst, F.C., & Tiemeier, H.(2009). Impact of early childhood adversities on adult psychiatric disorders: A study of international adoptees. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology: 44(9): 724-731.

 

Van der Vegt, E.J.M., Van der Ende, J., Ferdinand, R.F., Verhulst, F.C., & Tiemeier, H. (2009). Early childhood adversities and trajectories of psychiatric problems in adoptees: Evidence for long lasting effects. Journal of Child Abnormal Psychology: 37(2): 239-249.

 

Van der Vegt, E.J.M., Van der Ende, J., Kirschbaum, C., Verhulst, F.C., & Tiemeier, H.(2009). Early childhood adversities affect diurnal cortisol patterns in adults: A study of  international adoptees. Psychoneuroendocrinology. Journal of Abnormal Child Psychology: 37(2): 660-669.

 

Boeken:

Psychoseksuele ontwikkeling bij adolescenten met een autisme-spectrum stoornis: Ik puber-training. Boudesteijn, F., Van der Vegt, E.J.M., Visser, K., Tick, N., Maras, A. Koninklijke Van Gorcum; 2011. ISBN 978-90-232-4908-5.

 

Verder:

Naast haar functies bij Yulius is Esther van der Vegt als opleider verbonden aan Pro Education, een instituut voor post-bachelor en masteropleidingen.

 

Discipline: 
Senior Onderzoeker; Gezondheidszorgpsycholoog