Innovatieprojecten

 

De Yulius Academie initiërt, coördineert en faciliteert innovatieprojecten en houdt toezicht op lopende veranderingsprocessen.

 

De taken van de Yulius Academie zijn:

 • Het leveren van specialistische expertise en informatie aan het management op verschillende niveaus.
  Deze expertise en informatie heeft betrekking op het verbeteren van het primaire proces;
   
 • Het initiëren van nieuwe ontwikkelingen, soms ook in samenwerking met externe partners,
  rond het primaire proces;
   
 • Het houden van overzicht over en coördineren van geïnitieerde projecten;
   
 • Het werven van subsidies en fondsen omtrent innovatieve projecten.