Yulius op NVvP Voorjaarscongres 2014

Van woensdag 9 tot en met vrijdag 11 april vond dit jaar het NVvP Voorjaarscongres plaat met als thema motivatie.  Zoals elk jaar ontbrak het Yulius ook dit jaar niet aan motivatie.
Bijdragen die Yulius aan het Voorjaarscongres leverden:
 • De competentiebeleving van kinderen en jeugdigen met een autismespectrumstoornis en de rol van motivatie 
  onderdeel van symposium door A. Slager
 • Pilotstudie naar de inzet van risicotaxatie-intrumenten in de kinder- en jeugdpsychiatrie
  posterpresentatie door M. Koster
 • Een kosten- en batenanalyse van medicatiebeoordeling bij langdurig opgenomen chronisch psychiatrische patiënten
  posterpresenatie door E. Graveland
 • Beat-It’, een nieuwe smartphone-applicatie ter ondersteuning van emotieregulatie bij jongeren met een disruptieve stoornis
  posterpresentatie door B.J. van Pelt en L. Elzerman
 • Focus op motivatie en communicatie bij Pivotal Response Treatment voor een kind met een autismespectrumstoornis
  posterpresentatie door J. Mouthaan
 • Thin Bizzy: een innovatief behandelprogramma voor kinderen en jongeren met ADHD en overgewicht
  posterpresentatie door L. Vreeke en I. Ham
 • Powercoaching, posterpresentatie, door L. Vreeke
 • Predictoren en correlaten van antipsychotica- en stimulantiagebruik bij kinderen met autismespectrumstoornissen: een zeven jaars follow- upstudie
  onderdeel van symposium door M. Eussen