Verslag workshop ‘Hulpverlening aan kinderen na partnergeweld’

Hulpverlening aan kinderen na partnergeweld - Yulius Academie

 

Vorige week woensdag (8 november) heeft Mathilde Overbeek, werkzaam bij de Yulius Academie, een workshop verzorgd over ‘Hulpverlening aan kinderen na partnergeweld’ voor het LVAK (Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling) in Utrecht.

 

Deelnemers aan de workshop waren professionals werkzaam binnen maatschappelijk werk en jeugdzorg die in hun dagelijkse praktijk kinderen zien die getuige zijn (geweest) van partnergeweld. Kinderen die getuige zijn geweest van heftige, gewelddadige ruzies tussen hun ouders ondervinden hier regelmatig ernstige problemen van, zelfs evenveel problemen als kinderen die slachtoffer van fysieke kindermishandeling zijn geweest. Deelnemers aan de workshop brainstormden met elkaar over verschillende manieren van aanpak van een casus van partnergeweld waarbij kinderen betrokken zijn. Hierna presenteerde Mathilde een helder overzicht van interventies voor kinderen na het meemaken van partnergeweld. Uit deze presentatie bleek dat er maar weinig interventies voor deze kinderen zijn ontwikkeld, en dat de interventies die er zijn niet overal in Nederland worden aangeboden, waardoor in sommige regio’s er geen passend aanbod voor deze kinderen is.