Vermindering van dwangopnames

 

Een dwangopname is een ingrijpende en mogelijk traumatische gebeurtenis voor een psychiatrische patiënt en diens omgeving en daarom onwenselijk. Met dit onderzoek willen we meer inzicht krijgen in het effect van bestaande interventies ter voorkoming van een dwangopname en welke factoren bijdragen aan een dwangopname. Ook onderzoeken we het Care 4 Today-programma, dat een aanvulling is op bestaande zorg bij ernstig psychiatrische patiënten. 

 

Bij psychiatrische zorg die zich richt op herstel, speelt de autonomie van de cliënt een belangrijke rol. Een dwangopname is hiermee strijdig, omdat het juist afbreuk doet aan de zelfbeschikking van de patiënt. Verder kan een dwangopname schadelijk zijn voor het vertrouwen in de behandelrelatie. Het aantal beschikbare bedden in de GGZ zal de komende jaren dalen wegens bezuinigingen en de toename van ambulant werken. Enerzijds bestaat de maatschappelijke druk om toepassing van dwang en drang in de psychiatrie te beperken. Anderzijds is er maar beperkt begrip voor overlast die hierdoor ontstaat. Deze tegenstrijdigheden gaan moeilijk samen. Daarom is het belangrijk om meer inzicht te krijgen in hoe dwangopnames kunnen worden beperkt, zonder dat dit leidt tot overlast en toename van maatschappelijke onrust.

 

Care 4 Today-programma

Het onderzoeksproject bestaat uit drie delen:

1. Een meta-analyse van alle beschikbare interventie-onderzoeken naar beperking  van dwangopnames;

2. Een kwalitatief dossieronderzoek van patiëntendossiers die een dwangopname hebben gehad: welke factoren spelen een rol en had de opname voorkomen kunnen worden?;

3. Een wetenschappelijke evaluatie van het Care 4 Today-programma (C4T), een nieuw behandelprogramma met als doel vermindering van dwangopnames. C4T is een aanvulling op bestaande zorg voor ernstig psychiatrische patiënten, zoals FACT (Flexible Assertive Community Treatment). Het omvat psycho-educatie in groepsverband en aanvullende mogelijkheden die de therapietrouw moeten bevorderen (zoals een comfortabele lounge, health & wellbeing-bijeenkomsten e.d.).

 

Doel van het onderzoek

We willen met dit onderzoek vaststellen wat het effect is van bestaande interventies die zich richten op het verminderen van dwangopnames en factoren aanwijzen die bijdragen aan dwangopnames bij ernstig psychiatrische patiënten. Daarmee hopen we dwangopnames en zorggerelateerde kosten in de toekomst te kunnen verminderen.