Validatie-onderzoek vragenlijst ISAS

 

De Inventory of Statements About Self-harm (ISAS, ontwikkeld door Klonsky 2009) is een vragenlijst die zelfbeschadigend gedrag in kaart brengt. Om de vragenlijst voor Nederlandse hulpverleners beschikbaar te maken is deze vertaald en wordt hij binnen de iBerry studie gevalideerd. Hiervoor wordt bij 200 jongeren onder andere gekeken naar de consistentie van antwoorden over de tijd en naar samenhang met scores op andere uitkomstmaten (zoals depressie, suicidaliteit en andere psychische problematiek).

 

De vragenlijst

De ISAS gaat in op de volgende vragen:

-       Welk zelfbeschadigend gedrag voert de jongere uit? (bijv. snijden, branden, met het hoofd bonken)

-       Hoe vaak de jongere dit in zijn/haar leven doelbewust heeft uitgevoerd?

-       Wat is de functie van het gedrag voor deze persoon?

 

Na een screeningsvraag volgen zes items over wanneer het is begonnen, of ze alleen zijn als ze het gedrag uitvoeren, hoeveel tijd tussen de aandrang en het daadwerkelijke uitvoeren zit, en of de jongere met het gedrag zou willen stoppen. Hierna volgen 39 stellingen over wat de functie van het gedrag is, waarbij de jongere kan aangeven in hoeverre hij/zij het ermee eens is. Bijvoorbeeld: ‘Wanneer ik mezelf verwond, dan ben ik op zoek naar zorg of hulp van anderen’ of ‘Wanneer ik mezelf verwond, dan veroorzaak ik een lichamelijke verwonding waar ik gemakkelijker mee om kan gaan dan mijn emotionele pijn’.

 

De vragenlijst kan informatie verschaffen voor wetenschappelijk onderzoek naar dit gedrag en kan aanknopingspunten geven voor de hulpverlener om tijdens de sessie op in te gaan.