Transitie op maat

 

Binnen de groep van 1000 jongeren die we gedurende 27 maanden volgen, krijgt een kleine groep de interventie ‘Transitie op Maat’ aangeboden. Deze interventie richt zich op de behandelaar. Behandelaren wonen voorafgaand aan het onderzoek een transitiediscussie bij, waarin ze informatie krijgen over wat een succesvolle transitie is en hoe zij daar zelf over denken. Daarnaast krijgen ze na het eerste meetmoment de resultaten van de vragenlijst TRAM (Transition Readiness and Appropriateness Measure), een Meetinstrument Transitie. Deze wordt ingevuld door de jongere, de ouders en de behandelaar en brengt domeinen in kaart die invloed kunnen hebben op het transitiebesluit. Voorbeelden van deze domeinen zijn het functioneren van de jongere, diens psychische symptomen, het zorggebruik van de jongere tijdens crisis, (ziekenhuis)opnames en terugval. Deze teruggekoppelde informatie kan de behandelaar helpen om een besluit te nemen over transitie. De interventiegroep ’Transitie op Maat’ wordt vergeleken met een controlegroep.