Tic Genetics

 

De Yulius Academie is betrokken bij een internationaal onderzoek naar de erfelijkheid van het Gilles De La Tourette syndroom.

 

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat Gilles De La Tourette en andere ticstoornissen voor een groot deel erfelijk bepaald zijn, maar welke genen daarbij betrokken zijn is niet bekend. Doel van dit onderzoek is om deze genen te vinden. Onderzocht wordt hoe het komt dat sommige familieleden tics hebben en andere familieleden niet. Het is daarom van belang dat zowel familieleden mét als familieleden zonder tics aan dit onderzoek meedoen.  

 

Het onderzoek wordt uitgevoerd bij families met tenminste drie onderling verwante personen met ticstoornissen. Zij vullen een vragenlijst in over hun geestelijke en lichamelijke gesteldheid en staan eenmalig bloed af. Het bloed wordt gebruikt om genetisch materiaal te verzamelen.

 

Het genetisch materiaal en de gegevens vanuit de vragenlijsten worden vervolgens voor onbepaalde tijd opgeslagen in een zogenaamde biobank in de Verenigde Staten bij het ‘National Institute for Mental Health’ (NIMH). Wetenschappers uit de hele wereld kunnen hier gebruik van maken. De gegevens worden onder een code opgeslagen, om de anonimiteit te kunnen waarborgen. Het is de bedoeling dat van ongeveer 1548 personen uit de hele wereld genetisch materiaal wordt verzameld bij dit onderzoek. Yulius heeft inmiddels 60 personen (uit 8 gezinnen) bij dit onderzoek kunnen betrekken.

 

Een eerste publicatie is in 2016 uitgebracht. Lees er meer over in dit artikel.

 

Lees op deze website meer over het onderzoek. Voor meer informatie of bij interesse voor deelname aan dit onderzoek, kunt u contact opnemen met Marianne Overdijk van Bureau Research, bureau.research@yulius.nl of 088 405 6956.