Terugblik op de internationale conferentie CDSCS2014

 
 
Van 26 tot en met 28 juni vond in Rotterdam de internationale conferentie CDSCS2014 plaats, waarin de kindontwikkeling binnen de maatschappelijke en onderwijscontext centraal stond.
Tijdens deze conferentie kwamen allerlei zorgprofessionals, docenten, managers en teamleiders van instellingen en beleidsmakers van gemeenten bij elkaar om kennis uit te wisselen en ervaringen te delen.
 

Platform voor kennisoverdracht

Het doel van de driedaagse conferentie was het creëren van een platform voor kennisoverdracht met zowel nationale als internationale professionals.
De conferentie gaf de gelegenheid aan professionals op het gebied van kindontwikkeling, jeugdzorg en onderwijs elkaar te ontmoeten en nieuwe kennis te delen en op te doen.
Tevens bood CDSCS2014 bezoekers de gelegenheid hun netwerk uit te breiden. Door middel van deze conferentie kon men zich voorbereiden op belangrijke transities en daarmee inhoudelijk bijdragen aan de transformatie voor Passend Onderwijs en Jeugdzorg.
 

Wetenschap en Praktijk

Een van de speerpunten van het congres was het verbinden van de klinische praktijk en wetenschap.
Het programma richtte zich met name op de ontwikkeling van kinderen en jongeren op verschillende gebieden en in verschillende omgevingen.
Naast aandacht voor het identificeren van risicogroepen werd de rol van de sociale omgeving bij de ontwikkeling van sociaal-emotionele problemen en gedragsproblematiek onder de loep genomen.
Onder andere door Professor Marinus van IJzendoorn. Ook werd er kennis gedeeld over effectieve interventieprogramma’s (zoals Taakspel en VIPP-FC) in zorg en onderwijs voor kinderen met psychiatrische problemen.
Diverse trainingen voor ADHD en autisme, gezinsgerichte benadering, maar ook leerkrachtcoaching en begeleiding in de klas kwamen aan bod.
De workshops van Professor Haim Omer en Elizabeth Laugeson werden opengesteld voor ouders om mee te discussiëren over de methode Geweldloos Verzet en de sociale vaardigheidstraining PEERS.
Daarnaast was er in het programma aandacht voor het effectief inrichten van Jeugdzorg en Passend Onderwijs (onder andere door Michiel Noordzij).
 

Internationaal karakter

 
De conferentie bood de gelegenheid om diverse nationaal en internationaal gerenommeerde experts te ontmoeten om buiten onze eigen leer- en ervaringskaders kennis op te doen.
Professor Eric Taylor, een van de bekendste kinder- en jeugdpsychiaters uit Engeland, gaf ons een overzicht van zijn ervaring en bundelde nieuwe visies over zorg voor kinderen en gezinnen.
Professor Robert Pianta, een belangrijke wetenschappelijke expert op het gebied van onderwijs en psychologie, vertelde over het optimale leerklimaat op school en over de competenties van een leerkracht die ertoe doen om leerlingen met probleemgedrag een toekomst te kunnen bieden.
Tijdens Meet-The-Expert sessies konden bezoekers en experts elkaar ontmoeten en kennis en ervaringen uitwisselen over onderwerpen zoals Serious Gaming (door Pamela Kato), multiprobleem gezinnen, jeugdzorg en leerkracht-leerling-relaties.
Het uitwisselen van kennis over diverse onderwijssystemen en zorgstelsels leverde interessante zienswijzen en discussies op.
 

Toekomstvisie 

 
De Yulius Academie heeft als doel om het hulpverleningsaanbod in de geestelijke gezondheidszorg te optimaliseren en medewerkers te professionaliseren.
Om dit doel te bereiken ondersteunt en moedigt de Yulius Academie multidisciplinaire samenwerking tussen professionals binnen zorg en onderwijs aan. Tijdens het congres werd duidelijk dat gezamenlijke inspanningen nodig blijven om toekomstige transities zoals
de Jeugdwet en Passend Onderwijs succesvol laten te verlopen. Het netwerk dat door middel van de internationale conferentie CDSCS2014 is opgebouwd, beaamt dit en pleit voor nieuwe inhoudelijke concepten en
samenwerkingsmodellen. Wij hopen u in de toekomst te ontmoeten en onze samenwerkingsverbanden verder te versterken!