PowerCoaching

 

"PowerCoaching” is een praktijkgericht en op gedragstherapeutische principes gebaseerd coachingsprogramma voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar met ADHD. Het programma richt zich op een brede range aan ADHD gerelateerde problematiek in de thuis- en schoolsituatie en in de vrije tijd. PowerCoaching helpt jongeren inzichtelijk te maken op welke gebieden zij vastlopen of problemen ervaren. In individuele behandelsessies krijgen de jongeren psycho-educatie en leren ze nieuwe gedragsstrategieën aan om met deze problemen om te gaan. De training richt zich ook op het voorkomen van toekomstige problemen, middels een stapsgewijs opgebouwd programma.

 

De handleiding bevat de uitwerking van alle PowerCoaching-oefeningen met daarbij aandachtspunten en tips voor de coach. Daarnaast wordt ingegaan op de achtergrond en de doelstelling van “PowerCoaching”. Bij deze handleiding is een digitaal werkboek met praktische oefeningen en aanvullend materiaal voor de jongeren ontwikkeld en online beschikbaar gemaakt. 

 

Heeft u interesse in het aanschaffen van de handleiding van het coachingsprogramma? Klik hier om direct naar de website van Uitgeverij Van Gorcum te gaan!