Meisjes met autisme herkenbaar aan emotionele en gedragsproblemen

Meisjes met autisme herkenbaar aan emotionele en gedragsproblemen - Yulius Academie

 

In de media zijn de resultaten van het onderzoek van promovenda Jorieke Duvekot van het Erasmus MC en Yulius al opgepakt! Emotionele en gedragsproblemen zijn bij meisjes doorslaggevend bij het toewijzen van een diagnose autisme. Meisjes moeten dus meer problemen ontwikkelen, voordat men erachter komt dat er sprake is van autisme. ,,Maar eigenlijk is het leed dan al geschied,’’ aldus hoofdonderzoeker Kirstin Greaves-Lord.

 

,,Te vaak krijgen meisjes geen diagnose autisme, terwijl zij wel aan de kenmerken voldoen,’’ vertelt hoofdonderzoeker Kirstin Greaves-Lord. ,,We vermoedden dat de stoornis bij meisjes anders tot uiting komt dan bij jongens. Uit ons onderzoek blijkt dat meisjes die naast algemene autismekenmerken ook emotionele en gedragsproblemen hebben, vaker een diagnose autisme krijgen dan meisjes zonder die problemen.’’

 

Risicoscore autisme
Ruim een jaar lang volgde het onderzoeksteam duizend kinderen die aangemeld waren bij de GGZ wegens een diversiteit aan problemen. Alle kinderen, tussen de 2,5 en 10 jaar oud, ondergingen een screening op autisme. Ondanks dat hetzelfde percentage jongens als meisjes een risicoscore op autisme kreeg, werden jongens na uitgebreid vervolgonderzoek ruim twee keer zo vaak met autisme gediagnosticeerd dan meisjes.

 

Gevoelig voor sociale verwachtingen
Kenmerkend voor autisme zijn sociale interactieproblemen, een beperkte verbeelding en moeite met veranderingen. ,,Omdat meisjes in het algemeen gevoeliger zijn voor sociale verwachtingen dan jongens, ervaren zij meer last als zij op sociaal vlak niet goed meekomen,’’ legt Kirstin uit. ,,Zich aanpassen en hun beperkingen verbergen, kost veel energie. Dat kan leiden tot angst, somberheid, boosheid of lichamelijke klachten. Maar eigenlijk is het leed dan al geschied.’’

 

Meer oog voor sekseverschillen

De onderzoekers waarschuwen dan ook voor onderidentificatie bij meisjes. Kirstin: ,,Enerzijds moeten we niet te snel een diagnose geven. Anderzijds wil je voorkomen dat problemen al geëscaleerd zijn. Dat kunnen we doen door meer oog te hebben voor sekseverschillen bij autisme. Mogelijk kunnen meisjes hun beperkingen beter verbergen tijdens een relatief onderzoek. En ik adviseer om vragenlijsten meer toe te rusten op meisjes. Specifieke interesses gaan meestal over typische jongensonderwerpen zoals dinosaurussen en auto’s. Maar wat te denken van een meisje die alles weet van paarden?’’

 

Lees hier het volledige artikel.

 

Het onderzoek is onderdeel van de Social Spectrum Study. Deze studie bestudeert de bredere sociale ontwikkeling van kinderen die zijn verwezen naar de Jeugd GGZ en autisme in het bijzonder. Aan de studie doen zes GGZ-instellingen mee: Yulius, Erasmus MC – Sophia, Emergis, GGZ Westelijk Noord-Brabant, Lucertis en voormalig Riagg Rijnmond.