Intensive Home Treatment (IHT)

 

De IHT-studie onderzoekt het effect van de Intensive Home Treatment binnen Yulius. In januari 2014 heeft Yulius een IHT-team opgestart, dat als doel heeft  zorg te bieden in de thuissituatie aan psychiatrische patiënten in crisis of in crisis dreigen te raken en die zonder intensieve behandeling mogelijk opgenomen zouden moeten worden in een psychiatrisch ziekenhuis.

 

IHT duurt standaard zes weken, met een- tot tweemaal dagelijkse thuisbezoeken. Het gaat om cliënten vanaf 22 jaar met ernstige psychiatrische problemen. In de vertrouwde thuisomgeving krijgen zij dezelfde zorg als in een kliniek, met dagelijkse bezoeken of meerdere bezoeken per dag. De overtuiging dat de patiënt beter thuis aan zijn herstel kan werken dan in een psychiatrisch ziekenhuis, is diep verankerd in deze visie. Resultaten worden binnenkort gepubliceerd.  

 

Het onderzoek

Onderzocht worden de kenmerken van de patiëntenpopulatie, de inhoud en uitkomsten van de behandelmodule, en de variabelen die samenhangen met de uitkomsten van de IHT-module. Het betreft een naturalistische, beschrijvende, en behandelevaluatieve studie waaraan 75 opeenvolgende patiënten deelnamen, die aangemeld werden voor IHT.

 

Gedurende zes maanden vonden bij aanmelding, intake en afsluiting metingen plaats. Deze metingen brachten sociaal-demografische variabelen, de ernst van de psychiatrische symptomen, het algemene functioneren, tevredenheid van patiënten en het steunsysteem, risico’s, en incidenten (agressie, suïcidaliteit) in kaart.

 

Resultaten

Van de 75 cliënten werden 15 aangemeld om hun opname te verkorten, en 60 om opname te voorkomen. Van de 75 aanmeldingen werd bij 59 cliënten besloten dat IHT geïndiceerd was (12 verkorten en 47 voorkomen). Gedurende IHT zijn vijf cliënten alsnog opgenomen, en 13 konden tussentijds over naar lichtere vormen van zorg. 41 cliënten hebben de volledige zes weken afgemaakt en de nameting bijgewoond. In deze groep verbeterden psychiatrische symptomen, suicidaliteit, en mantelzorgbelasting alle significant. De evaluatie van patiënten en mantelzorgers was positief (gemiddelde cijfers 8.6 en 8.0 respectievelijk) en allen konden met ambulante zorg verder zonder dat opname nog geïndiceerd was. In de evaluatie worden de goede bereikbaarheid en het persoonlijke contact gewaardeerd, mogelijke verbeterpunten zijn duidelijkheid omtrent afspraken (wie komt wanneer langs), en meer continuïteit van hulpverlener. Hier wordt door het IHT-team aan gewerkt. Publicatie van de onderzoeksresultaten zal spoedig plaatsvinden.  

 

Meer informatie over IHT: http://www.i-ht.nl/