Hersengymnastiek

 

Het project ‘Hersengymnastiek’ is gericht op het vergelijken van diverse behandelingen voor kinderen met ADHD.

ADHD is een veelvoorkomende kinderpsychiatrische stoornis die gekenmerkt wordt door  aandachts- en concentratieproblemen, overbeweeglijkheid en impulsiviteit. Deze symptomen zijn gerelateerd aan neurocognitieve disfuncties en afwijkingen in de corticale regulatie. Behandeling met  methylfenidaat (MPH) is bewezen effectief in het verminderen van de kernsymptomen van ADHD. Echter, zo’n 20 tot 30% van de kinderen met ADHD blijkt geen baat te hebben bij het gebruik van MPH. Tevens kunnen er bijwerkingen optreden waaronder verminderde eetlust, slaap- en stemmingsproblemen. Daarom zijn alternatieve behandelmethoden wenselijk. 

 

Neurofeedback is een therapie waarbij iemand direct feedback krijgt over zijn of haar eigen hersenactiviteit. Zo kan iemand leren om de eigen corticale regulatie te beïnvloeden, wat mogelijk een positief effect heeft op het gedrag en neurocognitief functioneren.

Een tweede alternatieve behandelmethode is het frequent aanbieden van sportactiviteiten aan kinderen met ADHD. Sport is een veelbelovende behandeling voor deze doelgroep doordat het de dopamine aanmaak bevordert, waarbij langdurig positieve effecten op gedrag en neurocognitief functioneren te verwachten zijn.   

Dit project heeft als doel om MPH systematisch te vergelijken met twee alternatieve maar veelbelovende behandelmethoden. Het effect van deze behandelingen wordt primair geëvalueerd op het gedrag (o.a. de symptomen van ADHD). Secundair wordt het effect van de behandelingen op neurocognitief functioneren en corticale regulatie onderzocht.

 

In samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam pogen wij in de regio Zuid-Holland hier gezamenlijk een bijdrage aan te leveren.