Gezinspsychiatrie op expertmeeting ZonMw

Gezinspsychiatrie op expertmeeting ZonMw - Yulius Academie

 

Op 23 november organiseerde ZonMw een expertmeeting voor het bespreken van de uitkomsten van de onderzoeks- en ontwikkelprojecten die gefinancierd zijn in de subsidieronde ‘Alliantie en andere werkzame factoren’. In deze subsidieronde heeft Yulius ook een onderzoek gefinancierd gekregen naar het effect van de kwaliteit van de werkrelatie op behandeluitkomsten binnen de afdeling Gezinspsychiatrie.

Het doel van deze bijeenkomst was om beter zicht te krijgen op waar de verschillende partijen op dit thema mee bezig zijn, en waar de overlap en kennishiaten zijn, om zo met elkaar vervolgstappen te bepalen met betrekking tot onderzoek, en de vertaling naar praktijk en onderwijs. Liesbeth Gudde (Gezinspsychiatrie) en Mathilde Overbeek (Academie) waren hier bij aanwezig om de voorlopige bevindingen van het onderzoek binnen Gezinspsychiatrie te delen. Uit dit onderzoek bleek dat gezinnen profiteren van de behandeling op de afdeling en de kwaliteit van de werkrelatie lijkt hier een rol in te spelen. In 2018 zullen de resultaten uit het onderzoek nader onderzocht worden en intern en extern breder gepresenteerd (meer informatie volgt via Yulia). De ZonMw-bijeenkomst krijgt een vervolg in discussiegroepen waar in kleiner verband verder nagedacht wordt over de invulling van de vervolgthema’s die tijdens de bijeenkomst naar voren kwamen.