Evaluatie medicatiereview

 

Een medicatiebeoordeling, ook wel medicatiereview genoemd, is een beoordeling van de farmacotherapie door patiënt (of mantelzorg/verzorgenden), arts en apotheker op basis van een periodieke,  gestructureerde, kritische evaluatie van de medische en farmaceutische informatie en op basis van de behoeften en ervaringen van de patiënt zelf.

 

Bij een medicatiebeoordeling wordt de actuele medicatie beoordeeld aan de hand van medische gegevens (medische voorgeschiedenis, (contra-)indicaties en laboratoriumwaarden) en de farmacotherapeutische anamnese van de patiënt. Binnen Yulius heeft een eerste ronde medicatiebeoordeling plaatsgevonden bij 70 patiënten die veelal langdurig verblijven op één van de afdelingen voor Langdurige Revalidatiepsychiatrie. De evaluatie hiervan kan informatie opleveren over effectiviteit en kosteneffectiviteit. Marieke Beex (Albert Schweitzerziekenhuis) is de bij het project betrokken ziekenhuisapotheker. Vanuit Yulius zijn betrokken Ellen Graveland (AIOS psychiatrie), Anja Gosker (psychiater en directeur behandelzaken) en Arthur Van Gool, psychiater.