Crisisplan voorkomt kwart van gedwongen opnamen

Crisisplan voorkomt kwart van gedwongen opnamen

 

Een crisisplan kan bij bijna een kwart van de psychiatrische patiënten een gedwongen opname voorkomen. Hierin beschrijven psychiatrische patiënten samen met hun behandelaar wat de signalen zijn als het dreigt mis te gaan, en wat de patiënt zelf kan doen, samen met naasten en de behandelaar. Dat schrijven onderzoekers van de Yulius Academie en het Erasmus MC in het wetenschappelijk tijdschrift JAMA Psychiatry.

 

Mark de Jong, psychiater bij Yulius GGZ en eerste auteur van het artikel: “Een gedwongen opname is een ingrijpende gebeurtenis en heeft een negatieve invloed op het beloop van psychiatrische klachten. Iedereen is erbij gebaat om een gedwongen opname te voorkomen, zolang dit de patiënt en omgeving niet schaadt’’. De onderzoekers bestudeerden dertien onderzoeken die de afgelopen jaren zijn gedaan naar middelen die dwangopnames bij volwassen psychiatrische patiënten moeten verminderen. Het crisisplan blijkt het meest effectief. De Jong: ,,Zo’n plan kan bij 23 procent van de patiënten een gedwongen opname voorkomen. Een belangrijk inzicht voor patiënten en behandelaren, maar ook voor de maatschappij. Want de tolerantie voor deze mensen neemt af en de druk om zo min mogelijk dwang toe te passen neemt toe, terwijl het aantal dwangopnames stijgt.’’

 

Het opstellen van een crisisplan helpt patiënten om bewuster met hun psychiatrische klachten om te gaan. De Jong: ,,Zo gaan sommige patiënten slechter slapen voordat zij een psychose krijgen. Door hier tijdig op in te spelen kan een psychose én mogelijk een gedwongen opname worden voorkomen. En door vooraf met de patiënten te bespreken wat hun wensen zijn in een crisissituatie, geef je hen zoveel mogelijk eigen regie.”

 

Uit het onderzoek blijkt ook dat andere middelen gedwongen opnamen niet of nauwelijks kunnen voorkomen. Programma’s om de therapietrouw te verhogen blijken niet effectief. Ook de voorwaardelijke machtiging, waarbij iemand onder bepaalde voorwaarden thuis kan blijven, voorkomt dwangopnames niet. De Jong: “Dit betekent niet dat deze middelen bij individuele patiënten niet bruikbaar zijn, maar ze verminderen het aantal gedwongen opnames niet. We hebben in ons onderzoek wél aanwijzingen gevonden, dat ook het beter organiseren van de bestaande zorg voor patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen dwangopnames kan voorkomen.”

 

De publicatie in wetenschappelijk tijdschrift JAMA Psychiatry staat online.