Aandachtsgebied volwassenenpsychiatrie

 

Nadat artsen in opleiding tot psychiater (AIOS) de basisopleiding van 2,5 jaar voltooid hebben, kunnen zij zich gedurende twee jaar verder bekwamen tot volwassenenpsychiater. In het aandachtsgebied volwassenenpsychiatrie bieden wij de volgende verdiepende stages aan:

  • Spoedeisende psychiatrie (crisisteam en IHT);
  • Verdieping directe patiëntenzorg gecombineerd met wetenschappelijk onderzoek;
  • Verdieping directe patiëntenzorg gecombineerd met beleidspsychiatrie;
  • Langdurige zorg FACT-teams (EPA) gecombineerd met wetenschappelijk onderzoek;
  • Verdieping YEP gecombineerd met wetenschappelijk onderzoek;
  • Verdieping poliklinische activiteiten.

Tot de verplichte onderdelen behoort de consultatieve ziekenhuispsychiatrie in het Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht of elders.
Het opleidingstraject wordt in goed overleg met de AIOS vastgesteld. Daarbij wordt binnen de grenzen van wat mogelijk is, rekening gehouden met speciale interesses en wensen tot specialisatie.

 

Onderwijs
Er wordt deelgenomen aan een eigen onderwijsprogramma met aandacht voor alle aspecten van het vakgebied en aan modules van psychiatrieonderwijs.nl in het aandachtsgebied. Ook aan specifieke wensen met betrekking tot verdieping kan worden voldaan. Een en ander in overleg met de opleider.

 

Meer informatie
De AIOS die bij Yulius de opleiding gaan volgen, worden aangesteld conform de CAO voor assistenten in opleiding (AIOS). Aanvullend heeft Yulius een scholingsbudget voor AIOS voor congresbezoek. Voor AIOS uit de basisopleiding van Yulius is er een naadloze overgang naar het aandachtsgebied en voor AIOS die uit een andere basisopleiding psychiatrie komen, vindt een sollicitatiegesprek plaats met de opleider aandachtsgebied. Voor meer informatie over deze opleiding kunt u contact opnemen met het opleidingssecretariaat via telefoonnummer 088 40 54 551 of via e-mailadres A.Bouman@yulius.nl.

 

Solliciteren
U kunt uw brief richten aan:

Yulius
t.a.v. dhr. dr. G. Faber
Postbus 753 3300 AT Dordrecht
T 088 40 51 000
E G.Faber@yulius.nl