4U studie

4U studie - Yulius Academie

 

De 4U studie richt zich op het verbeteren van de onderwijssituatie van leerlingen die les volgen in het basis- en voortgezet speciaal onderwijs cluster 4. Binnen deze studie zijn twee deelstudies uitgevoerd: een naar het verbeteren van de onderwijssituatie van leerlingen in het basis speciaal onderwijs (SO) en naar het verbeteren van de onderwijssituatie van leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO).

 

Hoofddoel
Het hoofddoel van de 4U Studie is het toetsen van de effecten van de klasseninterventie ‘Taakspel’ in het speciaal onderwijs op de verschillende aspecten van het functioneren van leerlingen en leerkrachten. Taakspel is een interventie die de nadruk legt op structureren, positieve bekrachtiging en het delen van verantwoordelijkheden. Dit gebeurt in spelvorm waarbij de leerkracht duidelijke regels afspreekt met de leerlingen. De Taakspelinterventie is in het regulier basisonderwijs in staat gebleken om positieve preventieve effecten uit te oefenen op de ontwikkeling van probleemgedrag van leerlingen. In de 4U Studie is in twee Randomized Controlled Trials (RCTs) getoetst of Taakspel ook positieve effecten heeft op het ongewenste gedrag van leerlingen in het basis en voorgezet speciaal onderwijs.

Lees in dit artikel meer over de positieve resultaten van ‘Taakspel’ binnen het voortgezet speciaal onderwijs (VSO). 

 

4U Studie - basis speciaal onderwijs 
414 kinderen binnen 51 klassen in 11 cluster-4-scholen vulden tijdens het schooljaar drie keer verschillende vragenlijsten in. Ook hun klasgenoten en leerkrachten vulden vragenlijsten in. De vragenlijsten gingen over het gedrag van de kinderen, de sociale relaties in de klas en het functioneren van de leerkrachten. Gedurende het schooljaar kreeg de helft van de klassen de interventie ‘Taakspel’, en de andere helft volgde het reguliere programma. Aan het einde van het schooljaar bleek dat deelname aan Taakspel kan voorkomen dat emotionele- en gedragsproblemen toenemen. De interventie biedt mogelijkheden om de gedragsproblemen van kinderen positief te beïnvloeden. Een jaar lang Taakspel spelen had echter geen invloed op de sociale relaties van de kinderen onderling. Wel heeft de relatie tussen leerkracht en leerling invloed op het gedrag in de klas. Lees hier meer.

 

4U Studie - voortgezet speciaal onderwijs 
Vijftien scholen, 176 leerkrachten en 1174 leerlingen namen deel aan deze studie. Gedurende twee schooljaren is op vijf verschillende momenten het functioneren van de leerlingen en welbevinden van leerkrachten in kaart gebracht door zowel leerkrachten, leerlingen als ouders vragenlijsten te laten invullen. Ook hebben klassenobservaties plaatsgevonden, waarin het regelovertredende en taakgerichte gedrag van de leerlingen werd geobserveerd. De eerste resultaten zijn veelbelovend. Momenteel wordt gewerkt aan de afronding van de publicaties.

 

Samenwerking 
De 4U Studie wordt uitgevoerd in een breed samenwerkingsverband tussen Yulius Onderwijs en de Yulius Academie, het Erasmus MC, de Universiteit Utrecht, de CED-groep en de Vrije Universiteit. Het 4U Studie binnen het basis speciaal onderwijs is uitgevoerd door Linda Breeman. Het 4U VSO-onderzoek wordt uitgevoerd door Juliette Hopman, promovenda.

 

Publicaties (op aanvraag beschikbaar) 

Breeman, L.D., Van Lier, Pol, Wubbels, T., Verhulst, Frank C., van der Ende, Jan, Maras, A., Hopman, J.A.B. & Tick, N.T. (2016). Developmental links between teacher-child closeness and disobedience for boys placed in special education. Exceptionality

Breeman, L.D., Van Lier, Pol, Wubbels, T., Verhulst, Frank C., van der Ende, Jan, Maras, Athanasios, Struiksma, Chris, Hopman, J.A.B. & Tick, Nouchka (2016). Effects of the Good Behavior Game on the behavioral, emotional, and social problems of children with psychiatric disorders in special education settings. Journal of Positive Behavior Interventions, 18 (3), (pp. 156-167).

Tick, N.T., Hopman, J.A.B., Van Lier, Pol, Maras, Athanasios & Breeman, L.D. (2016). Effecten van Taakspel op leerlingen en leerkrachten in het speciaal onderwijs. Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 55 (1-2), (pp. 32-46) (15 p.).

Breeman, L.D., Van Lier, Pol, Wubbels, T., Verhulst, Frank C., van der Ende, Jan, Maras, Athanasios, Hopman, J.A.B. & Tick, Nouchka (2015). Developmental links between disobedient behavior and social classroom relationships in boys with psychiatric disorders in special education. Journal of Abnormal Child Psychology, 43 (4), (pp. 787-799).

Breeman, L.D., Wubbels, T., van Lier, P.A.C., Verhulst, F.C., van der Ende, J., Maras, A., Hopman, J.A.B. & Tick, Nouchka (2015). Teacher characteristics, social classroom relationships, and children's social, emotional, and behavioral classroom adjustment in special education. Journal of School Psychology, 53 (1), (pp. 87-103) (17 p.).