Het VraagAnalyse Instrument

 

De Yulius Academie houdt zich, binnen ST-RAW, bezig met de ontwikkeling van en onderzoek naar het VraagAnalyse Instrument (VAI), een gestructureerd interview dat gebruikt kan worden door wijkteammedewerkers om de volledige problematiek in een gezin in kaart te brengen.

 

Met de transformatie van de jeugdgezondheidszorg zijn er wijkteams gevormd die zich inzetten voor de zorg en het welzijn van de inwoners van de gemeente. Deze wijkteams zijn samengesteld uit professionals met verschillende achtergronden en expertises. Toch moeten zij meer generalistisch gaan werken, omdat de problematiek die zij tegenkomen heel divers is. In opdracht van de gemeente Rotterdam, heeft de Yulius Academie met Bureau Frontlijn, en diverse partners in het veld, hiervoor het VAI ontwikkeld.

 

Zo ondersteunt het de wijkteammedewerkers bij het in kaart brengen van de situatie van de cliënt, ook op leefgebieden waar de wijkteammedewerker minder expertise heeft. Doordat dit op dezelfde manier gebeurt, bevordert dat de communicatie binnen de wijkteams, maar ook naar externe partijen zoals specialisten naar wie wordt doorverwezen. 

 

Activiteiten rondom het VAI

De Yulius Academie houdt zich bezig met de volgende activiteiten rondom het VAI:

-     Ontwikkeling van het VAI, in samenwerking met Bureau Frontlijn; doorontwikkeling van de bestaande VAI en de ontwikkeling van nieuwe modules.

-     Het geven van trainingen in het werken met het VAI aan wijkteammedewerkers. Dit is een samenwerking met Bureau Frontlijn en de Horizon Academie.

-     Onderzoek naar het VAI; evaluatie van de gebruikerservaringen, implementatie en meerwaarde van het VAI. De onderzoeksresultaten zullen dienen als input voor de doorontwikkeling van het VAI en het aanpassen van de trainingen.

 

Het beoogde resultaat is een VAI dat ondersteunt bij de transformatiedoelen: preventie van problemen en het inzetten van het eigen sociale netwerk, eerder de juiste hulp bieden en meer ruimte voor professionals door vermindering van regeldruk.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. Ingrid Kruizinga (i.kruizinga@yulius.nl)