HealSeeker

Video: 

 

Stichting Yulius, Ranj en Janssen hebben een eerste versie van een leerzaam computerspel (ofwel: serious game) ontwikkeld voor kinderen met ADHD in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar. Door verschillende opdrachten binnen het spel uit te voeren, leren zij middels het inzetten van gedragsstrategieën om vaardigheden te verbeteren op het gebied van tijdmanagement, plannen/organiseren en prosociaal gedrag. Kinderen met ADHD blijken zeer gemotiveerd en geïnteresseerd te zijn om een dergelijk computerspel te spelen en zitten doorgaans meer geconcentreerd achter de computer.

 

Plan-It Commander

De verwachting is dat het computerspel 'HealSeeker' als aanvulling op de huidige behandeling, een bijdrage zou kunnen leveren aan het trainen van zowel executieve als sociale vaardigheden. Van november 2011 tot en met maart 2012 is er een kleinschalig onderzoek uitgevoerd om te bekijken wat kinderen van het spel vonden, hoe vaak ze het spel speelden en of ouders en kinderen tevreden waren over het spel. Daarnaast werd er recentelijk aan de hand van een gerandomiseerde en gecontroleerde studie (N=170) onderzocht of kinderen daadwerkelijk van het computerspel leren. De eerste resultaten zijn positief en zullen binnenkort gepubliceerd worden in een internationaal peer-reviewed tijdschrift. Dit onderzoek draagt bij aan evidence-based oplossingen voor kinderen met ADHD.   

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Kim Bul

T 088 40 56 990

E secretariaatyuliusacademie@yulius.nl

 

 

De Vlaamse overheid heeft subsidie toegekend aan HealSeeker als demonstratieproject. De doelstelling van een demonstratieproject is het aantonen van de meerwaarde op het vlak van kwaliteit van zorg en daarenboven dient deze perspectief te bieden op een uitrol in Vlaanderen en op internationale valorisatie. Dit veronderstelt de praktijknood van een samenwerking tussen een zorginstelling en een commerciële organisatie voor kenniscreatie en uitrol en een effectmeting. Het project HealSeeker voldoet aan deze voorwaarden en ontvangt van de Vlaamse Overheid aldus subsidie voor de uitvoering van de klinische studie.

 

 

HealSeeker from yulius on Vimeo.