Academische werkplaatsen

 

Een academische werkplaats is een samenwerking van verschillende partijen op een bepaald kennisgebied. Het doel is om praktijk, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en cliëntenperspectief dichter bij elkaar te brengen door kennis samen te brengen, te delen en verspreiden.