De Key2Teach studie

 

De studie Key2Teach onderzoekt de effecten van Multi-Method Coaching (MMC), bestemd voor basisschool-leerkrachten. Het ondersteunt hen in de omgang met en het lesgeven aan leerlingen met gedragsproblemen. De methode heeft als doel de leerkracht inzicht te geven in de relatie met een leerling en vervolgens de interactievaardigheden met deze leerling te verbeteren. 

Een moeizame relatie tussen leerkracht en leerling heeft negatieve gevolgen voor de leerkracht (bv. stress, burn-out klachten) en voor de leerling (bv. afwijzing, slecht presteren). Veel conflicten tussen leerkracht en leerling leiden tot een negatief interactiepatroon en daardoor tot meer gedragsproblemen bij leerlingen. Leerlingen functioneren het beste bij een leerkracht die hen positieve aandacht geeft en een bron van steun en stabiliteit is. 

De interactie tussen leerkracht en leerling wordt in kaart gebracht met het observatie-instrument CLASS. Lees hier meer over dit instrument.

 

Reflectietraining en Synchroon Beeldcoachen
Leerkrachten die meedoen aan MMC werken een schooljaar samen met een coach aan het versterken van hun pedagogische sensitiviteit. Ze volgen een reflectietraining (4 keer 1 uur) en ontvangen synchroon beeldcoachen (15 keer 1 uur).

Met de Reflectietraining krijgt de leerkracht inzicht in het beeld dat hij heeft van de conflictrelatie met een leerling en bijbehorende gedachten en gevoelens. Het doel hiervan is om de docent voor te bereiden op de Synchroon Beeldcoachsessies. Bij Synchroon Beeldcoachen oefent de leerkracht zijn/haar interactievaardigheden. Een coach fluistert tips (zogenaamde keywords) via een oortje in het oor van de leerkracht. Deze keywords zijn toegespitst op de leervraag van de leerkracht. De sessies worden gefilmd en nabesproken.

 

Het onderzoek
Aan het onderzoek naar het effect van MMC hebben 50 scholen in de omgeving van Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Eindhoven meegedaan. In totaal deden 103 leerkrachten en zo’n 1700 leerlingen mee. De studie is 1 april 2012 gestart en in de schooljaren 2013-2014 en 2014-2015 is MMC uitgevoerd en zijn de onderzoeksgegevens verzameld. De eerste wetenschappelijke resultaten zijn veelbelovend. 

 

Implementatie
In het schooljaar van 2015-2016 heeft er een eerste trainingsgroep voor MMC-coaches gedraaid, zodat meer coaches de methodiek mogen uitvoeren en de MMC-methode breder kan worden ingezet.

 

De studie Key2Teach is uitgevoerd binnen een breed samenwerkingsverband tussen Hogeschool Inholland, Hogeshool Rotterdam, Erasmus Universiteit, Yulius Academie, V&F Onderwijs Conult, Stichting BOOR, Stichting de Eenbes, Protestants-Christelijke schoolvereniging Leiderdorp, SCOOR, Fontys Fydes. 

 

Voor meer informatie surft u naar de website van Key2Teach.