MILESTONE

MILESTONE is een groot Europees onderzoek naar de overstap (transitie) van de jeugd geestelijke gezondheidszorg (GGZ) naar de GGZ voor volwassenen, met als doel om die overstap in kaart te brengen en te verbeteren.

Bekijk hier de Milestone-informatiefilm voor jongeren en hun ouders.

Of

Bekijk hier de Milestone-informatiefilm voor behandelaren.  

 

Om in kaart te brengen hoe het transitieproces verloopt en wat het effect hiervan is op jongeren, worden in totaal 1000 jongeren gevolgd die in zorg zijn binnen de jeugd-GGZ en binnenkort 18 jaar worden. In Nederland gaat het om 150 tot 200 jongeren, waarvan ook de ouders en behandelaren meedoen met het onderzoek. Gedurende 27 maanden vullen de jongeren vier keer vragenlijsten in over hun psychische gezondheid, de zorg die ze hebben en hoe ze functioneren. Een kleine groep van ongeveer 50 jongeren in Nederland krijgt de interventie ’Transitie op Maat’. De interventie houdt in dat behandelaren van deze groep jongeren inzicht krijgen in de resultaten van een vragenlijst die transitiekenmerken bevraagt.

 

Waarom dit onderzoek?
Het MILESTONE project is opgezet omdat uit het weinige onderzoek dat gedaan is naar de overstap van de jeugd-GGZ naar de volwassenen-GGZ , blijkt dat deze niet altijd goed is geregeld. Daardoor krijgen veel jongeren die behandeling nodig hebben geen of niet de juiste zorg. We verwachten dat MILESTONE ons nieuwe informatie geeft over transitie en de invloed ervan op de psychische gezondheid van jongeren op de lange termijn. Daarnaast hopen we informatie te verzamelen over de (kosten)effectiviteit van de interventie ‘Transitie op Maat’. 

 

Acht Europese landen
Het MILESTONE-team bestaat uit een groep klinische behandelaren en wetenschappelijk onderzoekers uit acht verschillende Europese landen. Dat zijn Nederland, Engeland, België, Frankrijk, Italië, Kroatië, Duitsland en Ierland. Vanuit Nederland zijn Stichting Yulius voor GGZ (Dordrecht, Nederland) en het Erasmus Medisch Centrum (Rotterdam, Nederland) onderdeel van het team. Daarnaast dragen de GGZ-instellingen Mondriaan, Virenze, Lucertis, Emergis, De Jutters en GGZ westelijk noord Brabant (WNB) bij aan de dataverzameling.

Op dit moment zijn alle deelnemers voor het onderzoek geïncludeerd. De follow-upmetingen lopen door tot en met december 2018, en het totale onderzoek loopt door tot halverwege 2019.

Bezoek onze website voor meer informatie.