CLASS: Goed gedrag meten in de klas

CLASS, Onderwijs, meten, observatie, klas, goed gedrag

 

CLASS (Classroom Assessment Scoring System) is een observatie-instrument dat de interactie tussen leerkracht en leerlingen in de klas in kaart brengt. Het instrument wordt gebruikt binnen de PBS-opleiding (Positive Behavior Support), die veel docenten binnen Yulius Onderwijs volgen. Kirsten Hoogendijk, werkzaam bij de Yulius Academie en Yulius Onderwijs, gaf een workshop over het gebruik van CLASS op het PBS-congres van 9 november.

 

Een positieve relatie tussen leerkracht en leerling en tussen leerlingen onderling, beschermt kinderen tegen emotionele en sociale problemen. Kinderen die veel conflicten hebben in de klas, hebben bijvoorbeeld  meer moeite met de lesstof en voelen zich sneller afgewezen. Ook docenten hebben last van een slechte relatie; zij ervaren meer stress en zijn vaker ziek. De kern van PBS is dat er in de klas een positieve en veilige leeromgeving heerst: aandacht geven aan goed gedrag in plaats van slecht gedrag. Docenten die de PBS-opleiding volgen, moeten leren hoe ze goed gedrag kunnen meten. Met het scoringsinstrument CLASS kunnen interacties in de klas en goed gedrag op een objectieve manier in kaart worden gebracht.

 

Kirsten Hoogendijk, werkzaam bij de Yulius Academie, gebruikt de CLASS voor haar promotie-onderzoek waarin zij het effect van Multi-Method Coaching meet. Tijdens deze coaching leren docenten om de relatie tussen hen en de leerlingen te verbeteren. Om het effect daarvan vast te stellen, worden docenten tijdens het lesgeven gefilmd en is het met CLASS mogelijk de interacties te beschrijven.  

 

PBS congres: Workshop CLASS

Hoe het invullen van de CLASS in zijn werk gaat, ervaren de deelnemers van het PBS-congres tijdens Kirstens workshop. De CLASS richt zich op vier domeinen (Emotionele steun, Organisatie in de klas, Steun bij het leren en Betrokkenheid van de leerling), die onder te verdelen zijn in 12 dimensies. Een van die dimensies is ‘’Positief Klimaat’’, waarbij gekeken wordt naar de emotionele band en de relaties tussen leerkrachten en leerlingen en de warmte en het plezier dat wordt gecommuniceerd via verbaal en non-verbaal gedrag.

 

Om het positieve klimaat in een klas te beoordelen, bekijken de workshopdeelnemers een filmpje van een docent die een klassikale basisschoolles geeft. Dat betekent goed opletten en meeschrijven op het invulformulier. Maakt de docent een gezellig praatje? Loopt hij naar een leerling toe? Wordt er gelachen? Geeft de docent complimenten? Wordt er naar elkaar geluisterd? Werken leerlingen met elkaar samen? De deelnemers vullen het allemaal in en geven de docent een lage, gemiddelde of hoge score.  

 

Na afloop bespreken de deelnemers hun scores met elkaar. 'De leerkracht noemt de kinderen bij naam met een rustige stem', zegt iemand. Dat schept een positief klimaat. Een ander vindt dat de docent wel erg snel de leerstof uitlegt. Die observatie valt niet onder de dimensie Positief Klimaat, benadrukt Kirsten. Het is de kunst om objectief te blijven. Blijf bij wat je ziet en ga niet interpreteren of invullen. Alleen zo wordt de CLASS betrouwbaar ingevuld.

 

Voor meer informatie over CLAS, klik hier.

Voor meer informatie over het promotie-onderzoek van Kirsten Hoogendijk, klik hier.