MILESTONE

 

MILESTONE is een groot Europees onderzoek naar de overstap (transitie) van de jeugd geestelijke gezondheidszorg (GGZ) naar de GGZ voor volwassenen, met als doel om die overstap in kaart te brengen en te verbeteren.

 

Bekijk hier de Milestone-informatiefilm voor jongeren en hun ouders.

Of

Bekijk hier de Milestone-informatiefilm voor behandelaren.  

 

Dat gebeurt door in totaal 1000 jongeren te onderzoeken die in zorg zijn binnen de jeugd-GGZ en binnenkort 18 jaar worden. In Nederland gaat het om 150 tot 200 jongeren, waarvan ook de ouders en behandelaren meedoen met het onderzoek. Gedurende 27 maanden vullen de jongeren vier keer vragenlijsten in over hun psychische gezondheid, de zorg die ze hebben en hoe ze functioneren. Zo brengen we in kaart hoe het transitieproces verloopt en wat het effect hiervan is op de jongere. Een kleine groep van ongeveer 50 jongeren in Nederland krijgt de interventie ’Transitie op Maat’. De behandelaren van deze groep krijgen de resultaten van een vragenlijst die transitiekenmerken bevraagt.

 

Waarom dit onderzoek?

Het MILESTONE project is opgezet omdat uit het weinige onderzoek dat gedaan is naar de overstap van de jeugd-GGZ naar de volwassenen-GGZ , blijkt dat deze niet altijd goed is geregeld. Daardoor krijgen veel jongeren die behandeling nodig hebben geen of niet de juiste zorg. We verwachten dat MILESTONE ons nieuwe informatie geeft over transitie en de invloed ervan op de psychische gezondheid van jongeren op de lange termijn. Daarnaast hopen we informatie te verzamelen over de (kosten)effectiviteit van de interventie ‘Transitie op Maat’. 

 

Acht Europese landen

Het MILESTONE-team bestaat uit een groep klinische behandelaren en wetenschappelijk onderzoekers uit acht verschillende Europese landen. Dat zijn Nederland, Engeland, België, Frankrijk, Italië, Kroatië, Duitsland en Ierland. Vanuit Nederland zijn Stichting Yulius voor GGZ (Dordrecht, Nederland) en het Erasmus Medisch Centrum (Rotterdam, Nederland) onderdeel van het team. De GGZ-instellingen Mondriaan, Virenze, Lucertis en GGZ westelijk noord Brabant (WNB) dragen bij aan de dataverzameling.

 

Meedoen

Jongeren die bijna 18 jaar zijn en in behandeling zijn binnen de jeugd-GGZ kunnen deelnemen aan het onderzoek. Daarbij maakt het niet uit of de jongere een overstap naar de GGZ voor volwassenen gaat maken of niet. Deelnemen aan het onderzoek kan t-m eind december 2016, waarna het onderzoek zal doorlopen tot Juli 2018.

Bezoek onze website voor meer informatie. 

 

Transitie op maat

Binnen de groep van 1000 jongeren die we gedurende 27 maanden volgen, krijgt een kleine groep de interventie ‘Transitie op Maat’ aangeboden. Deze interventie richt zich op de behandelaar. Behandelaren wonen voorafgaand aan het onderzoek een transitiediscussie bij, waarin ze informatie krijgen over wat een succesvolle transitie is en hoe zij daar zelf over denken. Daarnaast krijgen ze na het eerste onderzoeksmoment de resultaten van de vragenlijst TRAM (Transition Readiness and Appropriateness Measure), een Meetinstrument Transitie. Deze wordt ingevuld door de jongere, de ouders en de behandelaar en brengt domeinen in kaart die invloed kunnen hebben op het transitiebesluit. Zoals het functioneren van de jongere, diens psychische symptomen, het zorggebruik van de jongere tijdens crisis, (ziekenhuis)opnames en terugval. Deze teruggekoppelde informatie kan de behandelaar helpen om een besluit te nemen over transitie. De interventiegroep ’Transitie op Maat’ wordt vergeleken met een controlegroep, die geen interventie ontvangt.